Pakningsvedlegg-informasjon til brukeren-Apocillin 660 mg-Fenoksymetylpenicillinkalium-Actavis Group hf.-Tablett, filmdrasjert-660 mg-Norge

Pakningsvedlegg-informasjon til brukeren-Apocillin 660 mg-Fenoksymetylpenicillinkalium-Actavis Group hf.-Tablett, filmdrasjert-660 mg-Norge

http://www.myhealthbox.eu/no/NO/farmaco/ActavisGrouphf./Apocillin660mg/574711

Navn

Apocillin 660 mg

Land

Norge

Kommersiell navn

Apocillin

Producer

Actavis Group hf.

Aktiv ingrediens

Fenoksymetylpenicillinkalium

Legemiddelform

Tablett, filmdrasjert

Styrke

660 mg

Pakningsvedlegget ekstrakt

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

 

Apocillin tabletter 165 mg

Apocillin tabletter 330 mg

Apocillin tabletter 660 mg

Apocillin tabletter 1 g

 

Fenoksymetylpenicillinkalium

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

  • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
  • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
  • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
  • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

  1. Hva Apocillin er, og hva det brukes mot.
  2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Apocillin.
  3. Hvordan du bruker Apocillin.
  4. Mulige bivirkninger.
  5. Hvordan du oppbevarer Apocillin.
  6. Ytterligere informasjon.

 

1.        HVA APOCILLIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT

 

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

 

Apocillin er et antibiotikum. Det inneholder et penicillin som har det kjemiske navnet fenoksymetylpenicillinkalium. Penicillin dreper en rekke bakterier.

 

Apocillin brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier. Eksempler på infeksjonssykdommer der preparatet benyttes: Infeksjoner i hals, øre, bihuler, bronkier og lunger. Ved sår og hudinfeksjoner brukes preparatet ofte sammen med en bakteriedrepende krem, salve eller lignende.

Apocillin har ingen effekt på virus, f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.

 

2.        HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER APOCILLIN

 

Bruk ikke Apocillin

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s