Patient information leaflet-Mycostatin–2care4 ApS-oral suspension-100.000 IE/ml-Denmark

Patient information leaflet-Mycostatin–2care4 ApS-oral suspension-100.000 IE/ml-Denmark

http://www.myhealthbox.eu/en/DK/farmaco/2care4ApS/Mycostatin/35240

Name

Mycostatin

Country

Denmark

Producer

2care4 ApS

Pharmaceutical form

oral suspension

Strength

100.000 IE/ml

Leaflet extract

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Mycostatin® 100.000 IE/ml oral suspension
Nystatin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
•  Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
•  Lægen har ordineret Mycostatin® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
•  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirknin-
ger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
1. Virknin

g og anvendelse
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
2. D
et skal du vide, før du begynder at tage
Mycostatin®
Brug af Mycostatin® sammen med mad og drikke
3. Såd

an skal du tage Mycostatin®
Det er bedst at tage Mycostatin® efter et måltid.
4. Bivirknin

ger
5. Opbevarin

g
Graviditet og amning
6. Yd
erligere oplysninger
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager
nogen form for medicin.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Graviditet
Mycostatin® indeholder det aktive stof, nystatin, der
Du kan tage Mycostatin® under graviditet.
tilhører gruppen af svampedræbende midler.
Mycostatin® anvendes til behandling af svamp i mund,
Amning
svælg, mave og tarm. Det virksomme stof, nystatin,
Du kan tage Mycostatin®, selvom du ammer.
optages ikke i kroppen. Det virker kun på slimhinder i
mundhulen og i mavetarmkanalen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Mycostatin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller
Lægen kan have givet dig Mycostatin® for noget
evnen til at færdes sikkert i trafikken.
andet. Følg altid lægens anvisning.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholds-
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER 
stoffer i Mycostatin®
AT TAGE MYCOSTATIN® 
Mycostatin® indeholder saccharose. Kontakt lægen, før
du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at
Tag ikke Mycostatin®,
du ikke tåler visse sukkerarter. Saccharose kan være
•  hvis du er overfølsom (allergisk) over for nystatin
skadelig for tænderne.
eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Mycostatin® indeholder methylparahydroxybenzoat
Vær ekstra forsigtig med at tage Mycostatin®

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s