Acticam

Acticam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów – Ulotka dla pacjenta,charakterystyka produktu leczniczego,informacja dla użytkownika,eLeaflet

https://www.myhealthbox.eu/pl/medicine/ecuphar/acticam/2078642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s