Letáku-Souhrn údajů o přípravku-Príbalová informace-informace pro uživatele-AKINETON–Laboratorio Farmaceutica S.I.T S.r.l Mede (PV)-Tableta-2MG-Česká republika

Letáku-Souhrn údajů o přípravku-Príbalová informace-informace pro uživatele-AKINETON–Laboratorio Farmaceutica S.I.T S.r.l Mede (PV)-Tableta-2MG-Česká republika

 

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/LaboratorioFarmaceuticaS.I.TS.r.lMede(PV)/AKINETON/493871

Jméno

AKINETON

Země

Česká republika

Obchodní název

POR TBL NOB 20X2MG

Výrobce

Laboratorio Farmaceutica S.I.T S.r.l Mede (PV)

Lékovou formu

Tableta

Pevnost

2MG

 

Letáku-Souhrn údajů o přípravku-Príbalová informace-informace pro uživatele-EUPHYLLIN CR N 300–Nycomed GmbH Konstanz-Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním-300MG-Česká republika

Letáku-Souhrn údajů o přípravku-Príbalová informace-informace pro uživatele-EUPHYLLIN CR N 300–Nycomed GmbH Konstanz-Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním-300MG-Česká republika

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/NycomedGmbHKonstanz/EUPHYLLINCRN300/484102

Jméno

EUPHYLLIN CR N 300

Země

Česká republika

Obchodní název

POR CPS PRO 50X300MG

Výrobce

Nycomed GmbH Konstanz

Lékovou formu

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Pevnost

300MG

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-ADDAMEL N-Kombinace elektrolytů-Fresenius Kabi AB Uppsala-Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku–Česká republika

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-ADDAMEL N-Kombinace elektrolytů-Fresenius Kabi AB Uppsala-Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku–Česká republika

Jméno

ADDAMEL N

Země

Česká republika

Obchodní název

INF CNC SOL 20X10ML

Výrobce

Fresenius Kabi AB Uppsala

Aktivní složky

Kombinace elektrolytů

Lékovou formu

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/FreseniusKabiABUppsala/ADDAMELN/464370

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU-Paklitaxel-Mylan S.A.S. Saint-Priest-Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku-6MG/ML-Česká republika

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU-Paklitaxel-Mylan S.A.S. Saint-Priest-Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku-6MG/ML-Česká republika

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/MylanS.A.S.Saint-Priest/PACLITAXELMYLAN6MGML,KONCENTR%C3%81TPROP%C5%98%C3%8DPRAVUINFUZN%C3%8DHOROZTOKU/476241

Jméno

PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ML, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Země

Česká republika

Obchodní název

INF CNC SOL 1X16,7ML

Výrobce

Mylan S.A.S. Saint-Priest

Aktivní složky

Paklitaxel

Lékovou formu

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Pevnost

6MG/ML

Extrakt letáku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48260/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml,
koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
paclitaxelum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1.
Co je Paclitaxel MYLAN a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paclitaxel MYLAN užívat
3.
Jak se přípravek Paclitaxel MYLAN užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Paclitaxel MYLAN uchovávat
6.
Další informace
Paclitaxel MYLAN koncentrát pro přípravu infuzního roztoku může podávat pouze zdravotnický pracovník,
který může zodpovědět jakékoli Vaše otázky, které můžete mít po přečtení této příbalové informace.

1. CO JE PACLITAXEL MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Paclitaxel MYLAN zabraňuje růstu některých nádorových buněk, zvláště u některých typů zhoubného nádoru
vaječníků, prsu a plic a u Kaposiho sarkomu.
Paclitaxel MYLAN se používá k následující léčbě:
Karcinom ovaria
Buď jako počáteční léčba v kombinaci s lékem obsahujícím platinu a cisplatinu nebo jako léčba druhé linie,
jestliže jiné léky obsahující platinu nebyly účinné.
Karcinom prsu
Jako doplňková léčba po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC).
Jako  počáteční  léčba  buď  v  kombinaci  s  některým  lékem  patřícím  do  skupiny  známé  jako  antracykliny  pro
vhodné pacientky, nebo s lékem nazývaným trastuzumab.
Pouze samotný se podává u pacientek, které nereagovaly na standardní léčbu s využitím antracyklinů nebo u
kterých by se taková léčba neměla použít.
Nemalobuněčný karcinom plic
V  kombinaci s cisplatinou, u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro případné chirurgické odstranění
nádoru a/nebo radioterapii.
Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS
1/7

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC-Magnesium-laktát-VAKOS XT a.s. Praha-Tableta-500MG-Česká republika

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC-Magnesium-laktát-VAKOS XT a.s. Praha-Tableta-500MG-Česká republika

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/VAKOSXTa.s.Praha/TABULETTAMAGNESIILACTICI0,5CSC/469438

Jméno

TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

Země

Česká republika

Obchodní název

POR TBL NOB 1000X500MG

Výrobce

VAKOS XT a.s. Praha

Aktivní složky

Magnesium-laktát

Lékovou formu

Tableta

Pevnost

500MG

Extrakt letáku

Príbalová informace
________________________________________________________________________________________________

Informace pro použití, ctete pozorne!

TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC
(Magnesii lactas)
Tableta

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce : VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 180 00   Praha 8, Ceská republika

Složení:                    Úcinné látky: Magnesii lactas dihydricus  500 mg v 1 tablete
Pomocné látky: Mlécný cukr, Škrob pšenicný, Talek, Stearan horecnatý, Methylparaben, Želatina.

Indikacní skupina:   Minerální prípravek (soli a ionty).

Charakteristika:       Horcík patrí k nejduležitejším prvkum v lidském tele. Je soucástí mnoha  duležitých enzymu, které
se  podílejí  na  rade  metabolických pochodu.  Napomáhá  využití  kyslíku  pri  svalové  záteži. Je
duležitý  pro  normální  funkci  nervového  a  kardiovaskulárního systému. Je nezbytný pro stavbu
kostí, chrupavek a zubu.

Indikace:                  Prípravek  doplnuje  hladinu  horcíku  v  organismu. Je urcen k odstranení všech forem nedostatku
horcíku. Používá  se  v  prípade, kdy  není  nutné  nitrožilní podání. Prípravek je urcen pro dospelé,
mladistvé a deti od trí let.

Kontraindikace:       Akutní i chronická nedostatecnost ledvin, precitlivelost na nekterou z obsažených látek.
Dlouhodobé podávání není vhodné v tehotenství. U detí vhodnou dávku urcí pediatr.

Nežádoucí úcinky:   Prípravek   je   obvykle   dobre  snášen.  Projeví-li   se   jakékoliv   nezvyklé  reakce,  napr. svalová
ochablost,  pokles  krevního  tlaku, poruchy  srdecní  cinnosti, zvýšené  pocení, je  nutná  porada  s
lékarem.

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-ASPIRIN-Kyselina acetylsalicylová-BAYER s.r.o. Praha-Tableta-500MG-Česká republika

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-ASPIRIN-Kyselina acetylsalicylová-BAYER s.r.o. Praha-Tableta-500MG-Česká republika

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/BAYERs.r.o.Praha/ASPIRIN/465733

Jméno

ASPIRIN

Země

Česká republika

Obchodní název

POR TBL NOB 20X500MG

Výrobce

BAYER s.r.o. Praha

Aktivní složky

Kyselina acetylsalicylová

Lékovou formu

Tableta

Pevnost

500MG

Extrakt letáku

PRÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Aspirin 
 
tablety 
 
Acidum acetylsalicylicum

Prectete si pozorne tuto príbalovou informaci, protože obsahuje pro vás duležité údaje.
Tento prípravek je dostupný bez lékarského predpisu. Presto však musíte Aspirin užívat peclive podle
návodu, aby Vám co nejvíce prospel.

Ponechte si príbalovou informaci pro prípad, že si ji budete potrebovat precíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potrebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše príznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnu, musíte se poradit s lékarem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úcinku vyskytne v závažné míre, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích úcinku, které nejsou uvedeny v této príbalové informaci, prosím, sdelte to svému lékari
nebo lékárníkovi. 


V príbalové informaci naleznete
:
1.
Co je Aspirin a k cemu se používá
2.
Cemu musíte venovat pozornost, než zacnete Aspirin užívat
3.
Jak se Aspirin užívá
4.
Možné nežádoucí úcinky
5
Jak Aspirin uchovávat
6.
Další informace

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-HERPESIN 200-Aciklovir-Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. Praha-Tableta-200MG-Česká republika

Letáku-príbalová informace-informace pro uživatele-HERPESIN 200-Aciklovir-Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. Praha-Tableta-200MG-Česká republika

http://www.myhealthbox.eu/cs/CZ/farmaco/TevaPharmaceuticalsCRs.r.o.Praha/HERPESIN200/445811

Jméno

HERPESIN 200

Země

Česká republika

Obchodní název

POR TBL NOB 25X200MG

Výrobce

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. Praha

Aktivní složky

Aciklovir

Lékovou formu

Tableta

Pevnost

200MG

HERPESIN 200 
 
HERPESIN 400 
 
(Aciclovirum) 
 
 
tablety
 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Ceská republika

VÝROBCE
PLIVA Kraków Zaklady Farmaceutyczne S.A., Kraków, Polsko

SLOŽENÍ
HERPESIN  200
Lécivá látka:
Aciclovirum (aciklovir) 200 mg v 1 tablete.
Pomocné látky:  Monohydrát laktosy, kukuricný škrob, mikrokystalická celulosa, želatina, natrium-lauryl-sulfát,
sodná sul kroskarmelosy, magnesium-stearát; glycerol; hlinitý lak erythrosinu (E 127); hlinitý lak indigokarmínu (E
132).

HERPESIN 400
Lécivá látka:
Aciclovirum (aciklovir) 400 mg v 1 tablete.
Pomocné látky:  Kukuricný škrob, mikrokystalická celulosa, želatina, natrium-laury-lsulfát, sodná sul
kroskarmelosy, magnesium-stearát; glycerol; hlinitý lak erythrosinu (E 127); hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

INDIKACNÍ SKUPINA

Antivirotikum.

CHARAKTERISTIKA
Lécivou látkou prípravku HERPESIN   je aciclovirum (9-/2-hydroxyethoxy methyl/guanin). Aciklovir je látka s
výrazným virostatickým úcinkem zejména proti virum Herpes simplex (I a II) a Varicella zoster (výrazne brání
množení techto viru v lidském organizmu).
Po pruniku do virem infikované bunky je aciklovir postupne fosforylován až na aciklovirtrifosfát, který je vlastní
úcinnou látkou.

INDIKACE
Lécba kožních a sliznicních forem infekcí vyvolaných virem Herpes simplex I a II, potlacování nebo prevence
opakovaných infekcí u pacientu s normálním stavem imunity, prevence infekcí virem Herpes simplex u pacientu se
zmenou imunitní odpovedi, lécba infekcí virem Varicella zoster, lécba pacientu s výrazným snížením imunitní
reakce, zvlášte s pokrocilým AIDS onemocnením nebo u pacientu po transplantaci kostní drene.
Prípravek je urcen pro použití u dospelých i u detí.

KONTRAINDIKACE

Prípravek HERPESIN 200, HERPESIN 400  nesmí užívat  nemocní precitlivelí na aciklovir.